จองออนไลน์ 24 ชั่วโมง (ไม่หลับไม่นอน)

เรือเวล่า ครูซส์ อยุธยา
รอบกลางวัน
วันล่อง
: เฉพาะ วันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
ท่าเรือ (Port)
: เวล่า อยุธยา (VELA)
ลงทะเบียน (Register)
: 11.40 - 12.20 น.
เรือเทียบรับ (Departure)
: 12.30 น.
เรือเทียบส่ง (Arrive)
: 14.30 น.
เรือเวล่า ครูซส์ อยุธยา
รอบดินเนอร์
วันล่อง
: ล่องทุกวัน
ท่าเรือ (Port)
: เวล่า อยุธยา (VELA)
ลงทะเบียน (Register)
: 17.00-18.20 น.
เรือเทียบรับ (Departure)
: 18.30 น.
เรือเทียบส่ง (Arrive)
: 20.30 น.
อาหาร
: บุฟเฟ่ต์ไทย-นานาชาติ
เครื่องดื่ม
: น้ำเปล่า ชา กาแฟ
การแสดง
: ร้องเพลงสด

เมนูบุฟเฟ่ต์ไทย-นานาชาติ

เส้นทางล่องเรือ

สถานที่ที่เรือล่องผ่าน

* เมนูอาหาร และ เส้นทางล่องเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการรวม

อัตราค่าบริการไม่รวม