จองออนไลน์ 24 ชั่วโมง (ไม่หลับไม่นอน)

เรือรอยัลปริ๊นเซส
ท่าเรือ (Port)
: เอเชียทีค (Asiatique)
ลงทะเบียน (Register)
: 18.00 - 19.30 น.
เรือเทียบรับ (Departure)
: 19.45 น.
เรือเทียบส่ง (Arrive)
: 21.45 น.
อาหาร
: บุฟเฟ่ต์ไทย-นานาชาติ + ซีฟู้ด
อาหารพิเศษ
: กุ้งเผา หอยแมลงภู่ แซลมอน
เครื่องดื่ม
: น้ำเปล่า ชา กาแฟ
การแสดง
: ร้องเพลงสด รำไทย
ลักษณะเรือ
: เป็นเรือ 3 ชั้น ชั้นบนเป็นดาดฟ้าเปิดโล่ง
ชั้น 2 และ ชั้น 1 เป็นห้องแอร์
เรือริยัลปริ๊นเซส
ท่าเรือ : เอเชียทีค (Asiatique)
ลงทะเบียน : 18.00 - 19.20 น.
เรือเทียบรับ : 19.30 น.
เรือเทียบส่ง : 21.30 น.
อาหาร: บุฟเฟ่ต์ไทย-นานาชาติ + ซีฟู้ด
อาหารพิเศษ: กุ้ง หอยแมลงภู่ แซลมอน
เครื่องดื่ม : น้ำเปล่า ชา กาแฟ
การแสดง : ร้องเพลงสด
ลักษณะเรือ
: เป็นเรือ 3 ชั้น ชั้นบนเป็นดาดฟ้าเปิดโล่ง ชั้น 2 และ 1 เป็นห้องแอร์

เมนูอาหารบุฟเฟ่ต์ไทย-นานาชาติ

เมนูอาหารบุฟเฟ่ต์ไทย-นานาชาติ

เส้นทางล่องเรือ

สถานที่ที่เรือล่องผ่าน

* เมนูอาหาร และ เส้นทางล่องเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการรวม

อัตราค่าบริการไม่รวม