จองออนไลน์ 24 ชั่วโมง (ไม่หลับไม่นอน)

เรือริเวอร์ไซด์
ท่าเรือ (Port)
: โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
ลงทะเบียน (Register)
: 18.00 - 19.00 น.
เรือเทียบรับ (Departure)
: 19.30 น.
เรือเทียบส่ง (Arrive)
: 21.30 น.
อาหาร
: บุฟเฟ่ต์ไทย-นานาชาติ + ซีฟู้ด
อาหารพิเศษ
: กุ้ง หอยแมลงภู่
เครื่องดื่ม
: น้ำเปล่า ชา กาแฟ น้ำอัดลม
ลักษณะเรือ
: เป็นเรือ 2 ชั้น ชั้นบนเป็นดาดฟ้าเปิดโล่ง
ชั้น 1 เป็นห้องแอร์
เรือริเวอร์ไซด์
ท่าเรือ (Port) : โรงแรมริเวอร์ไซต์ (สะพานซังฮี)
ลงทะเบียน : 18.00 - 19.20 น.
เรือเทียบรับ : 19.30 น.
เรือเทียบส่ง : 21.30 น.
อาหาร: บุฟเฟ่ต์ไทย-นานาชาติ + ซีฟู้ด
อาหารพิเศษ: กุ้ง หอยแมลงภู่
เครื่องดื่ม : น้ำเปล่า ชา กาแฟ น้ำอัดลม
การแสดง : ร้องเพลงสด รำไทย
ลักษณะเรือ
: เป็นเรือ 2 ชั้น ชั้นบนเป็นดาดฟ้าเปิดโล่ง ชั้น 1 เป็นห้องแอร์

เมนูบุฟเฟ่ตฺไทย-นานาชาติ

เมนูบุฟเฟ่ต์ไทย-นานาชาติ

เส้นทางล่องเรือ

สถานที่ที่เรือล่องผ่าน

* เมนูอาหาร และ เส้นทางล่องเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการรวม

อัตราค่าบริการไม่รวม