จองออนไลน์ 24 ชั่วโมง (ไม่หลับไม่นอน)

เรือเมอริเดียน Sunset
ท่าเรือ (Port)
: ไอคอนสยาม (ICONSIAM)
ลงทะเบียน (Register)
: 15.00 - 16.30 น.
เรือเทียบรับ (Departure)
: 17.00 น.
เรือเทียบส่ง (Arrive)
: 19.00 น.
อาหาร
: บุฟเฟ่ต์ไทย-นานาชาติ
เครื่องดื่ม
: น้ำเปล่า ชา กาแฟ
การแสดง
: ร้องเพลงสด
ลักษณะเรือ
เป็นเรือ 2 ชั้น ชั้นบนเป็น open air
มีหลังคา หัวเรือ ชั้น 2 เปิดโล่ง
ชั้น 1 เป็นห้องแอร์

เมนูบุฟเฟ่ต์ไทย-นานาชาติ

เส้นทางล่องเรือ

สถานที่ที่เรือล่องผ่าน

* เมนูอาหาร และ เส้นทางล่องเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการรวม

อัตราค่าบริการไม่รวม